Rostlina již dávno známá

Konopí je rostlina, která je světoznámá již řadu let. Dříve se vůbec nevěděla o jejím využití jako omamné látky, proto se normálně využívala na výrobu textil. Textilu jako je oblečení, plachty a podobně. Ale poté se rozšířila spíše jako omamná látka a až do osmdesátých let byla tato rostlina zakázána.

Technologie

V dnešní době se opět rozšiřuje, a to protože je velmi blahodárná na lidský organismus. A dá se zužitkovat celá rostlina, a ta je velmi nenáročná na pěstování. Začínají se otvírat lékárny přímo s konopím, z kterého se vyrábí mnoho produktů. Dokonce se výtažky z této rostliny dodávají i do kosmetických výrobků. Vědci se snaží vynalézt způsob jak pěstovat tuto rostlinu tak, aby neobsahovala látku HTC. Doufejme, že se jim to povede a tím pádem se tato úžasná rostlina ještě více rozšíří. Dále se její semena dají využívat, jako potrava pro exotické ptactvo, kde je dokázáno, že po nich se dožívají déle.

Recommended Reading