Typy certifikátů

V případě mříží je nejdůležitějším certifikátem stanovení průlomové odolnosti dle příslušné normy. To znamená, jak dlouho je schopen výrobek odolat a tím pádem ochránit náš majetek před násilným vniknutím. Bylo stanoveno pět stupňů této odolnosti, přičemž kvalitní bezpečnostní prvek by měl mít minimálně stupeň č. 3, což v praxi znamená že odolá minimálně pět minut pokusům o násilné vniknutí.

Utajované skutečnosti je třeba chránit

Prostor, ve kterém se nachází materiály nacházející se v režimu „TAJNÉ“, je třeba náležité zabezpečit, mřížemi a dalšími prvky, splňujícími patřičné normy. Průlomová odolnost musí být v tomto případě minimálně na třetím stupni. Čtvrtým stupněm pak je nutno zabezpečit prostory, které obsahují materiály v režimu „PŘÍSNĚ TAJNÉ“.

Recommended Reading